Objektif 5S

  • Mewujudkan suasana kerja yang selesa, cemerlang dan selamat
  • Memastikan pekerja saling membantu dan bekerjasama melalui aktiviti KAIZEN
  • Membina semangat kerjasama serta berpasukan
  • Membentuk tabiat kerja yang baik
  • Mewujudkan pengurusan yang cekap dan berdaya harap
  • Meningkatkan produktiviti
  • Meningkatkan prestasi tenaga kerja
  • Meningkatkan Kualiti barangan dan perkhidmatan
  • Menjimatkan kos untuk mengelakkan pembaziran
  • Meningkatkan moral pekerja di tahap yang tinggi